Vrijstelling schenkbelasting

Redactie Rente.nlLaatst gewijzigd op

Iedereen die een schenking ontvangt, betaalt schenkbelasting als de schenking hoger is dan een bepaald bedrag. Het eerste deel van een schenking is namelijk vrijgesteld van belasting. De hoogte van deze vrijstelling hangt af van je relatie met de ontvanger. In dit artikel lees je alles over de vrijstelling bij schenken.

Uitleg en hoogte vrijstelling schenking

De vrijstelling voor de schenkbelasting bedraagt dit jaar 2.173 euro, tenzij je een schenking van je (pleeg)ouders ontvangt. In dat geval is maximaal 5.428 euro vrijgesteld van schenkbelasting.

Deze vrijstellingen gelden per persoon per jaar. Schenkingen die je in één jaar van verschillende mensen krijgt, hoef je dus niet bij elkaar op te tellen. Hierop zijn twee uitzonderingen: schenkingen die je van twee partners ontvangt en schenkingen die je van je ouders ontvangt, ook al zijn ze gescheiden. Deze schenkingen moet je in één kalenderjaar dus wel bij elkaar optellen, net als schenkingen die je in één kalenderjaar van dezelfde persoon krijgt.

Eenmalig verhoogde vrijstelling 

Tussen je 18e en 40e jaar mag je eenmalig een belastingvrije schenking van 26.040 euro ontvangen van je ouders. Deze verhoogde vrijstelling geldt ook voor schenkingen die je ontvangt van je ouders als je zelf ouder bent dan 40, maar wanneer je partner jonger is dan 40. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling mag verhoogd worden naar 54.246 euro wanneer deze wordt aangewend voor een dure studie.

Per 1 januari 2019 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar 102.010 euro voor verkrijgers tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verpreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geshonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aagewend voor de eigen woning.  

Schenkingen belastingdienst

Ontvang je een schenking die hoger is dan de vrijstelling, dan geef je dit aan bij de belastingaangifte. Dit doe je ook als je gebruik maakt van de eenmalig verhoogde of tijdelijk verruimde vrijstelling of wanneer je een aangifteformulier van de Belastingdienst ontvangt. De schenker doet alleen belastingaangifte als hij/zij het aangifteformulier van de Belastingdienst ontvangt.