Tarieven schenkbelasting

Redactie Rente.nlLaatst gewijzigd op

Welke tarieven schenkbelasting zijn er en hoeveel mag ik jaarlijks belastingvrij schenken?

Wanneer je een schenking ontvangt betaal je mogelijk schenkbelasting. Dit hangt af van de hoogte van de schenking en je relatie met de schenker. In dit artikel lees je welke tarieven schenkbelasting er zijn en hoeveel je jaarlijks belastingvrij mag ontvangen en schenken.

Haal alles uit je spaargeld!
Vergelijk eenvoudig online en profiteer van de hoogste rente over je spaargeld.
Rente spaarrekening >>

Tarieven schenkbelasting

De tarieven schenkbelasting, vroeger schenkingsrecht genoemd, werken met een schrijvenstelsel. Dat houdt in dat er niet één tarief geldt, maar dat het tarief afhankelijk is van de hoogte van de schenking.

Daarnaast bepaalt je relatie met de schenker welk tarief je betaalt. Echtgenoten, partners en (pleeg)kinderen genieten het laagste percentage schenkbelasting, gevolgd door (achter)kleinkinderen. Overige ontvangers, zoals ouders en vrienden, vallen onder de groep ‘overig’ en betalen een relatief hoog belastingtarief. In onderstaande tabel vind je een overzicht van alle tarieven schenkbelasting die gelden bij de verschillende groepen en hoogte van de schenking.

Hoogte belastbaar deel
van de schenking
Echtgenoot, partner en (pleeg)kind(Achter)kleinkinderenOverig
0 – 124.727 euro10 % 18 % 30 %
124.727 euro en hoger20 %36 %40 %


Hoogte schenkingsbelasting - Vrijstellingen

Iedereen die een schenking ontvangt, kan gebruik maken van een vrijstelling. Hierdoor betaal je over het eerste deel van de schenking geen belasting. Ook hiervoor geldt dat de hoogte afhangt van je relatie tot de schenker. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de vrijstellingen.

Relatie schenker - ontvanger Hoogte vrijstelling
Ouder - Kind5.428 euro
Ouder - Kind tussen 18 en 40 jaar (eenmalig)26.040 euro
Ouder - Kind tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking is voor studie)54.246 euro
Overig2.173 euro

Schenkingsbelasting - Eenmalige vrijstelling

Per 1 januari 2019 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar 102.010 euro voor verkrijgers tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verpreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geshonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aagewend voor de eigen woning.  

Tip! Op de site van de Belastingdienst vind je een rekenhulp schenkbelasting, waarmee je aan de hand van enkele vragen direct berekent hoeveel belasting je verschuldigd bent.

Schenkbelasting berekenen

Ontvang je een schenking en wil je weten hoeveel belasting je precies betaalt? Onderstaande formule helpt je om het bedrag schenkingsbelasting te berekenen:

Te betalen schenkbelasting = (Schenking – vrijstelling) * schenkingstarief.

Profiteren van de hoogste spaarrente?Vergelijk eenvoudig het grootste aanbod spaarrekeningen online en zie hoeveel extra rendement jij behaalt door over te stappen naar de bank met de hoogste rente! Spaarrente vergelijken >>